Yokem Toyota

Yokem Toyota 32.418766, -93.7200006.